EX TEMPORE s.r.o.Albín BRUNOVSKÝ (1935-1997)


Popredný slovenský grafik, maliar, ilustrátor, tvorca výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky, pedagóg. Narodil sa 25. decembra 1935 v Zohori.
Po absolutóriu Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) v Bratislave v roku 1956 pokračoval v štúdiu na oddelení voľnej grafiky a knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave u prof. Hložníka.
V rokoch 1963-1966 bol ašpirantom a asistentom na oddelení knižnej tvorby VŠVU, od r. 1967-1990 vedúcim oddelenia, v roku 1981 bol menovaný za profesora. Ako umelec a pedagóg oživil záujem o klasické grafické techniky - lept, akvatintu, mezotintu, suchú ihlu, litografiu. Dokonale ovládal všetky grafické techniky, zaoberal sa aj kameňorytinou, náročnou a vzácnou technikou, neskôr sa venoval hlavne leptu, väčšinou v kombinácii so suchou ihlou a akvatintou.
V poslednom tvorivom období sa jeho doménou stala litografia, najmä viacfarebná, v ktorej išiel až za hranice možností.
Vo svojej tvorbe sa okrem voľnej grafiky zaoberal predovšetkým knižnou ilustráciou a tvorbou exlibris. Vytvoril ilustrácie k vyše stovke titulov, najmä detskej literatúry a poézie slovenských a svetových básnikov.
V r. 1967 bol spoluzakladateľom medzinárodnej súťažnej výstavy Bienále ilustrácií Bratislava, od r. 1985 viedol medzinárodný seminár UNESCO-BIB pre mladých ilustrátorov z rozvojových krajín. Paralelne s grafikou sa Albín Brunovský venoval aj maľbe, v ktorej takisto hlavnú inšpiráciu zohrávali poézia, literatúra a filozofia.
Záujem o staré techniky ho aj v tejto oblasti priviedol k vytvoreniu osobitej techniky - na nepravidelných doskách z perzského orecha maľoval nevšednou kombináciou akvarelu, tempery, oleja a pastelu na vybrúsenom kriedovom podklade.
Jeho posledná ucelená séria obrazov vznikla pre priestory Národnej rady SR v Bratislave. Okrem spomenutých výtvarných žánrov sa autor venoval tvorbe návrhov československých bankoviek a poštových známok, plagátov ako aj scénografii.
Vo svojej tvorbe rozvinul poetiku imaginatívneho realizmu, postavenej na fantazijno-imaginatívnom videní sveta, brilantnej kresbe a bohato fabulovanej predstavivosti.
Zomrel 20. januára 1997 v Bratislave.

Zámocká ulica 47 [PO-PIA 14.00-18.00]

Od 12. januára 2016 je výstava prezentovaná v Galérii Pálffyho palác na Zámockej ulici v Bratislave. [PO-PIA 14.00-18.00]


V priebehu roku 2015 bol výber z grafického diela prof. Albína Brunovského k jeho nedožitému jubileu vystavený v Prahe, Senici a Veľkom Záluží.

Samostatné výstavy Albína Brunovského v rokoch 1963-2016
Skupinové výstavy Albína Brunovského v rokoch 1963-2012
Ocenenia 1962-1998extempore(at)extempore.sk © 2016 Ex Tempore, s.r.o.