EX TEMPORE s.r.o.


Albín BRUNOVSKÝ (1935-1997) Ocenenia

1962
 • Cena Fraňa Kráľa (dnes Cena vydavateľstva Mladé letá), Bratislava
 • 1964
 • Ex Aequo na Bienále grafiky, Lugano, Švajčiarsko
 • 1965
 • Cena Cypriána Majerníka, Bratislava
 • Čestné uznanie v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • 1966
 • Cena na Bienále grafiky, Krakov, Poľsko
 • 1967
 • Cena mesta Paríž na Bienále mladých, Paríž, Francúzsko
 • Cena ČÚKK v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • Cena na Bienále grafiky, Ľubľana, Slovinsko
 • Zlatá plaketa na Bienále ilustrácií Bratislava
 • 1968
 • Čestné uznanie v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • Cena na Bienále grafiky, Krakov, Poľsko
 • Štátna cena Klementa Gottwalda
 • 1969
 • Herderova cena, Viedeň, Rakúsko
 • Cena Fraňa Kráľa (dnes Cena Trojruža), Bratislava
 • Grafická cena na Veľtrhu kníh pre deti, Bologna, Taliansko
 • Čestné uznanie v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • Cena Otrano d 'Argento, Fillotrano, Taliansko
 • 1970
 • Čestné uznanie v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • 1971
 • "Bronzová medaila v súťaži o najkrajšiu knihu na Medzinárodnej výstave knižného umenia v Lipsku, Nemecko
 • 1972
 • Cena vydavateľstva Mladé letá, Bratislava
 • Čestné uznanie v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • Grand Prix na Bienále úžitkovej grafiky, Brno, ČR
 • 1974
 • Cena vydavateľstva Mladé letá, Bratislava
 • Čestné uznanie v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • 1975
 • ZIatá medaila na Bienále exlibris, Malbork, Poľsko
 • 1. Cena na Bienále slovenskej grafiky, Banská Bystrica
 • 1976
 • Cena na Intergrafik, Berlín, Nemecko
 • 1977
 • Cena Footprint, Seattle, USA
 • Zlaté jabĺčko na Bienále ilustrácií Bratislava
 • Medaila na Bienále exlibris, Malbork, Poľsko
 • Čestné uznanie v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • Bronzová medaila v súťaži o najkrajšiu knihu na Medzinárodnej výstave knižného umenia v Lipsku, Nemecko
 • 1. cena na Quadrienále malých foriem, Banská Bystrica
 • 1978
 • Čestné uznanie na Bienále grafiky, Krakov, Poľsko
 • Cena na výstave Inter-exlibris '78, Frederikshavn, Dánsko
 • 1979
 • Medaila na Bienále malých foriem, Lodž, Poľsko
 • Medaila na Bienále ex libris, Malbork, Poľsko
 • Cena na Bienále slovenskej grafiky, Banská Bystrica
 • Čestné uznanie v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • 1980
 • Grand Prix na 8. medzinárodnom Bienále grafiky, Krakov, Poľsko
 • Cena na Medzinárodnom bienále Grafiky, Frechen, Nemecko
 • Cena SÚKK v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • Cena ZSVU na IX. bienále úžitkovej grafiky, Brno, ČR
 • Titul Zaslúžilý umelec
 • 1981
 • Zlaté jablko na Bienále ilustrácií Bratislava
 • 1982
 • Veľká cena a Strieborná medaila za knižnú ilustráciu na Medzinárodnej výstave knižného umenia, Lipsko, Nemecko
 • 1983
 • Medaila na Bienále malých foriem, Lodž, Poľsko
 • 1984
 • Laureaci Miedzynarodowego Biennale grafiky w Krakowie 1966-80, Krakov, Poľsko
 • Graphica Creativa '84: International Exibition of Prints, Alvar Aalto-museo, Keski Suomen museo, Fínsko
 • Chicago International Art Exposition, Navy Pier, Chicago, USA
 • Contemporary Czechoslovakian Printmakers, Jacques Baruch Gallery, Chicago, USA
 • Cinq graveurs tchécoslovaques (Anderle - Brunovský - Gažovič - Kulhánek - Švankmajer), Maison de la culture, Arlon, Belgicko
 • Zlatno pero Beograda, Belehrad, Srbsko
 • Welt & Krakau, Museum Fredericianum, Kassel, Nemecko
 • 5e Biennale internationale de gravure, Château de l´Hermitage, Condé-sur-Escaut, Bon-Secours, Belgicko
 • XI. bienále užité grafiky, Moravská galerie, Dům panů z Kunštátu, Brno, ČR
 • Slowakische Grafik, Galerie am Weidendamm, Berlín, Nemecko
 • 1985
 • 1. cena na Bienále grafiky, Varna, Bulharsko
 • Titul Národný umelec
 • 1986
 • Medaila na Bienále grafiky, Krakov, Poľsko
 • 1988
 • 1. cena na Medzinárodnej súťaži exlibris Gabriela d'Annunzia, Pescara, TaIiansko
 • Cena SÚKK v súťaži o najkrajšie československé knihy, Praha, ČR
 • Cena vydavateľstva Mladé letá, Bratislava
 • 1989
 • Ocenenie Najkrajšia bankovka sveta udelená organizáciou AFEP, Francúzsko
 • 1991
 • 2. cena na Výstave Paradis perdu ou l'utopie...sans illusion, Fribourg, Švajčiarsko
 • 1992
 • Cena Do Forni, Benátky, Talianska
 • Cena Martina Benku, Martin
 • 1997
 • Cena Tatra banky (in memoriam), Bratislava
 • 1998
 • Čestné občianstvo Mesta Bratislavy (in memoriam), Bratislava

 • extempore(at)extempore.sk © 2016 Ex Tempore, s.r.o.